Historie van de zeepfabriek Rohm & Haas

KROAST heeft zich gevestigd in het gebied wat De Nieuwe Stad wordt genoemd. Het oorspronkelijke havengebied is uitgegroeid tot een bruisend stadsdeel, waar cultuur en creativiteit voor volop energie en inspiratie zorgen. De herbestemming van de oude zeepfabriek Rohm & Haas speelt daarbij een belangrijke rol.

In 1885 werd er een blekerij gestart in het huis en al snel volgde uitbreiding in de vorm van een groot pand met drie etages. Na een faillissement startte in 1918 de firma Dalton hier met de productie van chemische producten. 

In 1927 werd het gehele complex verkocht en opgenomen in de naastgelegen wascholinefabriek, waarbij een fabrieksschoorsteen en ketelhuis werden aangebouwd. In 1929 werd het bedrijf overgenomen door Unilever en volgden nog meer uitbreidingen. Zo verschenen in 1931 links van het voormalige herenhuis de droogloodsen met hun karakteristieke accoladedaken. In 1952 volgden de loodsen aan de rechterzijde van het industriële pand.

Begin jaren zeventig werd het complex verkocht aan Morton, een producent van voornamelijk industriële lijmen. Morton werd kort voor de eeuwwisseling weer overgenomen door de Amerikaanse zeepfabrikant Rohm & Haas, die het bedrijf in 2002 sloot. De oude fabriek werd ternauwernood van de sloop gered, waarna de herbestemming van dit fraaie stuk industrieel erfgoed in gang werd gezet. De fabrieksschoorsteen en de loodsen zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten.

In april 2017 heeft KROAST haar deuren geopend in het pand.